Energia wiatrowa w Polsce – podstawowe kwestie

Energia wiatrowa w Polsce – podstawowe kwestie

Energia wiatrowa, jako źródło odnawialnej energii, od lat budzi duże zainteresowanie jako sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie niezależności energetycznej kraju. W Polsce jednak historia rozwoju energetyki wiatrowej była pełna wyzwań, a kluczowym momentem był rok 2016, kiedy to wprowadzono tzw. Ustawę Odległościową. Co skomplikowało sytuację tej branży i jakie są nadzieje na jej ożywienie?

 

 

Energia wiatrowa w Polsce

Przed rokiem 2016 rozwój energetyki wiatrowej w Polsce rozwijał się dynamicznie, a budowa farm wiatrowych była coraz bardziej powszechna. Niestety, wprowadzenie Ustawy Odległościowej, która narzucała wymóg zachowania 10-krotnej odległości wysokości turbiny od budynków mieszkalnych, spowodowało zatrzymanie większości projektów. Ograniczenie to znacząco zawęziło dostępne tereny do budowy nowych farm wiatrowych.

Ten stan rzeczy wywołał duże kontrowersje w branży energetyki wiatrowej, a także w środowisku naukowym i społeczeństwie. Krytycy ustawy podkreślają, że jej restrykcyjne przepisy zahamowały rozwój potencjalnie zrównoważonego źródła energii.

Jednakże od pewnego czasu pojawiły się nadzieje na zmianę obowiązujących przepisów. Nowelizacja tzw. “ustawy 10H” miała na celu złagodzenie restrykcji i przywrócenie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Niestety, proces legislacyjny zatrzymał się na etapie przyjęcia przez Radę Ministrów. Niemniej jednak, wielu wierzy, że ewentualna nowelizacja, choć zajmie pewien czas, mogłaby odbudować zaufanie inwestorów i otworzyć nowe możliwości dla branży.

 

Raport “Potencjał Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce”.

Raport „Potencjał Morskiej Energetyki Wiatrowej w Polsce”, opracowany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW), podkreśla ogromny potencjał Polski w dziedzinie energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Według raportu, do roku 2040 energia z morskich farm wiatrowych mogłaby zaspokajać blisko 60% naszego zapotrzebowania na prąd. To olbrzymi potencjał, który może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Rozwinięcie energetyki wiatrowej na morzu jest jednak wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o uwzględnienie interesów innych sektorów gospodarki. Transport, żegluga, rybołówstwo i turystyka to działające aktywnie gałęzie gospodarki na obszarze Bałtyku. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe muszą być przemyślane i uwzględniać wszystkie zainteresowane strony, aby uniknąć negatywnych skutków dla tych sektorów.

Osiągnięcie celu 33 GW mocy w energetyce wiatrowej na Morzu Bałtyckim jest ambitnym zadaniem, które wiąże się z koniecznością wykorzystania nowych obszarów na polskiej części morza. Energetyka wiatrowa na morzu ma potencjał tworzenia miejsc pracy i wspierania lokalnych gospodarek przybrzeżnych regionów.

 

Dodaj komentarz