Kiedy limity zużycia energii elektrycznej będą wyższe?

Kiedy limity zużycia energii elektrycznej będą wyższe?

Kiedy limity zużycia energii elektrycznej będą wyższe?

Zamrożenie cen energii elektrycznej oznacza niższe ceny energii dla gospodarstw domowych przestrzegających limitów. Ostatnie zmiany legislacyjne znacznie podwyższyły limity i przewidziały rekompensaty dla klientów, którzy przekroczą limity.

Wyższe limity prądu w 2023 roku

Przypominamy, że ustawa o zamrożeniu cen energii elektrycznej z 2023 r. zamraża ceny energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. i ustala górny limit tego, co każde gospodarstwo domowe może otrzymać. Wcześniejsze wartości wynosiły odpowiednie: do 2000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, do 2600 kWh rocznie dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi i do 3000 kWh rocznie dla rodzin posiadających karty dużej rodziny i rolników. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy nowe limity wynoszą: 3000 kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych, 3600 kWh rocznie dla gospodarstw z osób z niepełnosprawnością i 4000 kWh rocznie dla gospodarstw z kartą dużej rodziny i rolników.

Powyżej obowiązujących wartości obowiązuje cena maksymalna wynosząca 693 (netto + VAT + akcyza) za 1000 kWh. Podsumowując, koszt 1 kWh zużytej powyżej limitu wynosi około 86 zł. Nowe prawo mówi również, że jeśli w okresie od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. klient zmniejszył swoje zużycie o co najmniej 10%, to sprzedawca przyzna klientowi 10% rabatu zniżkowego na rok 2024 za energię elektryczną od października 2022 r. do grudnia 2023 r.

Limity prądu dla firm

Przedsiębiorcy również mogą liczyć na wsparcie w przypadku zamrożenia cen prądu. Cena maksymalna po 1 października 2023 roku wynosi 693 netto za 1 MWh. Do tego czasu będzie obowiązywać stara kwota (785 netto). Aby jednak skorzystać z maksymalnej ceny należy złożyć odpowiednie oświadczenie. Po złożeniu wniosku stawka maksymalna będzie stosowana od następnego miesiąca.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mechanizm ograniczania cen energii elektrycznej dotyczy także odbiorców rozliczających się za pośrednictwem systemów rozliczeń netto i pomiarów netto. Stali odbiorcy w obu systemach mogą liczyć na zakup energii w wysokości gwarantowanej ceny 683 za MWh.

Czy nowy limit 3000 kWh to dużo?

Według GUS średnie zużycie energii elektrycznej na jednego beneficjenta (gospodarstwo domowe) w Polsce w 2021 roku wyniosło 1979,9 kWh. Należy jednak zauważyć, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych ogółem rośnie z roku na rok, bowiem urządzeń, które ułatwiają nam życie i zwiększają komfort, pojawia się coraz więcej. Można zatem wywnioskować, że limit 3000 kWh jest limitem granicznym, który w przypadku gospodarstw trzyosobowych lub czteroosobowych będzie zdecydowanie za niski.

Dodaj komentarz