Drony w służbie geodetów

Drony w służbie geodetów

Wizualizacja inwestycji, czyli proces od wykonania dokumentacji stanu obecnego po opracowywanie materiałów do prospektów informacyjnych takich jak zdjęcia lub filmy lotnicze, interesujących Państwa obiektów oraz ich postprodukcja, czyli obróbka graficzna mająca na celu zwrócenie uwagi na prezentowane treści oraz lepsze zobrazowanie oferty. Należy przez to rozumieć zarówno w przypadku zdjęć jak i filmów naniesienie odpowiednich oznaczeń na materiał. Zarówno w przypadku filmu jak i zdjęć mogą to być granice, wymiary działki będącej w sprzedaży czy planowane obiekty mające powstać w okolicy.

Najważniejszą korzyścią płynącą z zastosowania dronów do wykonywania zdjęć i filmów lotniczych w zastosowaniach reklamowych jest znaczne wzbogacenie treści oferty. Pozwala to ukazać szerszą perspektywę terenu czy obiektu a także w jak najlepszym ujęciu pokazać jego okolicę.

Oferowana usługa polega na pozyskaniu zdjęć lotniczych oraz uzyskania na ich podstawie map 2D oraz 3D  interesującego Państwa obszaru. Dzięki takim produktom jesteście Państwo w sposób precyzyjny i szybki ocenić postęp na prowadzonej inwestycji. Kolejną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość bez udziału geodetów, określenia wymiarów, powierzchni oraz objętości mas ziemnych. Prowadzi to do trafniejszych decyzji a przez co obniżenia kosztów. Warto również zwrócić uwagę na możliwość planowania robót jeszcze przed otrzymaniem głównych pomiarów geodezyjnych oraz archiwizacji i porównywania poszczególnych etapów budowy. Wykonanie mapy terenu budowy pozwala na kontrolę efektywności rozplanowania przestrzeni. Niezwykle przydatnym narzędziem jest wygenerowanie harmonogramów prac 4D, mianowicie wykonanie mapy 3D terenu prac, naniesienie planu oraz aktualnego stanu inwestycji i porównanie ich z założeniami projektowymi dzięki stworzeniu osi czasu z naniesionymi na nią postępami prac.

Kolejnym aspektem który przemawia za użyciem dronów w procesie budowy jest czas pozyskania danych. W codziennej pracy geodeta często napotyka na problem wykonania pomiaru sytuacyjno-wysokościowego w terenie trudnym i niedostępnym. Wykonanie go tradycyjnymi metodami na terenach np. podmokłych i bagiennych jest czasochłonne i niebezpieczne. Rozwiązanie problemu stanowi wykonanie obliczeń przy zastosowaniu ortofotomapy, wygenerowanej na podstawie zdjęć pozyskanych z pokładu bezzałogowego statku powietrznego.

Dodaj komentarz