Jak wykonać fundament pod dom?

Jak wykonać fundament pod dom?

Fundament stanowi podstawę każdego budynku. Należy do najbardziej obciążonych części domu. Musi zostać prawidłowo zaplanowany jak również w praktyce – wykonany. Obliczając parametry fundamentu uwzględnia się najpierw wysokość domu, liczba kondygnacji, planowaną technologię budowy i rodzaj używanych do jego wykonania materiałów. Kolejnym istotnym czynnikiem jest grunt znajdujący się na działce.

Wykonanie fundamentu pod dom – krok po kroku

Na początku wytycza się lokalizację fundamentowych ław w czasie budowania już domu. W tym celu wykonuje się wyrys wykopu z jego odpowiednim oznaczeniem. Zachowując 50 cm dystans od powstałego wyrysu fundamentu, wkopuje się paliki, aby na zewnątrz w bardzo widoczny sposób oznaczyć te miejsca. Do palików przytwierdza się deski i montuje wiązałkowy drut. W ten sposób powstają ławy drutowe.

Jeśli fundamenty zostały już szczegółowo wytyczone to można przejść do rozpoczęcia wykonania wykopu. Można tę czynność wykonać ręcznie albo już nowocześnie za pomocą koparki. Koparką zdecydowanie będzie szybciej, ale ta metoda jest bardziej kosztowna. Budowanie fundamentów na gruncie to konieczność, aby dokładnie wykonać wykop.

Rozmiary mają odpowiadać adekwatnie rozmiarom ławy. Krawędzie stropu muszą schodzić pod kątem około 30 stopni przy bardziej piaszczystych glebach. Jeśli wykop wykonuje się mechanicznie to trzeba go później nieco poprawić. W związku z tym należy dokładnie wypoziomować dno, a następnie poprawić powstały wykop w miejscach, w których znajdują się przyszłe ławy fundamentowe.

Kolejnym krokiem jest ułożenie hydroizolacyjnej folii. Dobrze jest wykonać izolację przeciwwilgociową nie tylko na dnie, ale również na bokach wykopu wywijając go na zewnętrzną stronę. Nie należy tej czynności pominąć, ponieważ może ona przyczynić się do powstania wszelkich ubytków cementowego zaczynu wędrującego wprost do gleby. Ponadto wykonanie przeciwwilgociowej izolacji fundamentowej ławy pod dom, chroni przed bezpośrednim oddziaływaniem wilgoci, która pochodzi bezpośrednio z gleby.

Podsumowanie

Sposób fundamentowania jest zależny od stabilności oraz nośności podłoża. Lepiej buduje się na zwartych skałach niż na niestabilnych podłożach. Fundamenty pod dom zawsze projektuje się w sposób indywidualny dla każdego przyszłego budynku.

Oczywiście jest on umieszczony praktycznie w każdym projekcie w gotowych i dostępnych katalogach, ale obowiązkiem właściciela jest dostosowanie jego do gruntowych warunków. Dodatkowo, pełna i kompletna dokumentacja projektowa ma zawierać geotechniczną opinię, której zadaniem jest określenie warunków posadowienia wskazanego budynku.

Dodaj komentarz